x

Interaktiivinen kuva, siirrä osoitinta kuvan päällä tai mobiililaitteilla kosketa kuvaa
Pakkasen purevuus celssiusasteina
tuulen nopeuksissa 2-32 m/s ja 10≥lämpötila≥-50°C

Pakkasen purevuus

Pakkasen purevuus eli tuulen ja lämpötilan yhteisvaikutus paljaalla iholla

Interaktiivisessa kuvassa ja laskurissa on käytetty seuraavaa kaavaa pakkasen purevuudelle:

WCT = 13.12 + 0.6215 * T - 13.9563*V0.16 + 0.4867 * T*V0.16

WCT = pakkasen purevuus celssiusasteina
T = ilman lämpötila celssiusasteina
V = tuulen nopeus m/s
Pakkasen purevuus laskuri
10≥lämpötila≥-50°C
tuulen nopeus: 2-32 m/s
Syötä lämpötila ja tuulen nopeus
lämpötila, °C
tuulen nopeus
m/s

tuntuu paljaalla
iholla, °C

Sisällysluettelo