Lineaarisen yhtälöparin ratkaisu käyttäen determinantteja
Solving Systems of Linear Equations Using Determinants

a1x1+b1y1 = c1
a2x2+b2y2 = c2
linear
D ≠ 0
D = a1b2-a2b1

a1x1+b1y1 = c1
a2x2+b2y2 = c2
a1 b1 c1
a2 b2 c2
Solving Linear Equations Using Determinants

Google+ Facebook Twitter
Matematiikka