Tasavirtapiirin kuparikaapelin minimi poikkipinnan laskuri

Johtimen minimi poikkipinnan laskuri

Johtimen poikkipinta-ala, A=ρ20L/R
R=U/I
A=ρ20LI/U
L=kaapelin pituus
ρ20=kuparin ominaisresistanssi, resistiivisyys (+20 °C)
U=jännitehäviö
I=Virta

Laskurissa on oletusarvoisesti käytetty kuparin ominaisresistanssin (resistiivisyys) +20 °C arvoa, ρ20=17.68 *10-9 Ωm,
ominaisresistanssin arvon voi syöttää halutuksi.
Käytä pistettä desimaalierottimena

esim. Aurinkopaneli, suurin sallittu jännitehäviöprosentti 4%, virta 8.1 A, jännite 18.5 V,
panelin etäisyys lataussäätimestä 20 m.
Käytä pistettä desimaalierottimena.

Kaapelin minimi
poikkipinnan laskuri +20°C
ominais-
resistanssi
10-9 Ωm
virta, A A
jännite, V V
etäisyys, m m
sallittu
jännitehäviö, %
%
Jännitehäviö
Tehohäviö
Tehohäviö %
Nimellisteho
min. poikkipinta
mm2
Laskuri tasavirtapiirin teho- ja jännitehäviölle

Tasavirtapiiri

Ohmin laki, jännitehäviö U=IR
Resistanssi, R=ρL/A
ρ=resistiivisyys, [ρ]=Ωmm2m, Ωm
ρ=ρ20(1+αΔT)
α=resistiivisyyden lämpötilakerroin, [α]=1/°C
ΔT=T-20°C
T=celsiuslämpötila
A=johtimen poikkipinta-ala
L=kaapelin pituus

Materiaalikuparialumiinirauta
Resistiivisyys
Ominaisresistanssi +20 °C:ssa, ρ20
10-9 Ωm
17.6827.297.1
Resistiivisyyden lämpötilakerroin, α
10-31/°C
3.94.06.5
Laskuri tasavirtapiirin
teho- ja jännitehäviölle
poikkipinta mm2
ominais-
resistanssi
10-9 Ωm
etäisyys m
virta A
jännite V
lämpötila °C
lämpötila
kerroin
10-31/°C
Nimellisteho
Resistanssi
Jännitehäviö
Tehohäviö
Tehohäviö%

Sisällysluettelo